Truck i Kristiansand og Arendal

En truck eller gaffeltruck kan være drevet av en forbrenningsmotor. Tidligere ble det brukt en del bensindrevne gaffeltrucker eller trucker, men disse er ikke lenger tillatt i Norge. Nå drives en gaffeltruck eller truck av forbrenningsmotorer med diesel eller propan som drivstoff.

En gaffeltruck som brukes innendørs er av hensyn til faren for avgassforgiftning utstyrt med batteridrevet elektrisk motor og hydraulikkpumpe. En gaffeltruck er et viktig arbeidsverktøy for alle bedrifter som flytter mye gods. En gaffeltruck flytter gods ved hjelp av to stålgafler som plasseres under lasten. Gaffeltruck som konsept ble oppfunnet av girkasseprodusenten Clark (nå Clark Material Handling Company) i 1920 for å flytte tungt gods.

Kontakt Truck & Service for mer informasjon om truck eller gaffeltruck i Kristiansand og Arendal.