Gaffeltruck

Gaffeltruck er vår forretningside`. Salg og utleie av gaffeltruck er vårt hovedfokusområde. I tillegg fokuserer vi på reparasjon og service av gaffeltruck. Vi hjelper kunder som holder til i Vest-Agder og Aust-Agder. Vi fokuserer hovedsakelig på kunder med gaffeltruck i Kristiansand og Arendal.

Truck & Service AS fokuserer kun på produkter og tjenester relatert til gaffeltruck. Vi kan hjelpe våre kunder med å leie gaffeltruck for å fange opp sesongmessige variasjoner hvor det er nødvendig å flytte ekstra store mengder med gods. Ved å leie gaffeltruck for en begrenset tidsperiode slipper man kostnaden med å investere i en ny.

Ved å leie en gaffeltruck istedenfor å kjøpe, blir det lettere å planlegge hvor mye ressurser man trenger i hektiske perioder. Vi har også 2 velutstyrte servicebiler. Ved driftsstans kan vi lett komme til deg og utføre nødvendig reparasjon på gaffeltrucken.

Kontakt Truck & Service for mer informasjon om gaffeltruck i Kristiansand og Arendal.

Generell informasjon om gaffeltruck

En gaffeltruck kan være drevet av en forbrenningsmotor. Tidligere ble det brukt en del bensindrevne gaffeltrucker, men disse er ikke lenger tillatt i Norge. Nå drives en gaffeltruck av forbrenningsmotorer med diesel eller propan som drivstoff.

En gaffeltruck som brukes innendørs er av hensyn til faren for avgassforgiftning utstyrt med batteridrevet elektrisk motor og hydraulikkpumpe. En gaffeltruck er et viktig arbeidsverktøy for alle bedrifter som flytter mye gods. En gaffeltruck flytter gods ved hjelp av to stålgafler som plasseres under lasten. Gaffeltruck som konsept ble oppfunnet av girkasseprodusenten Clark (nå Clark Material Handling Company) i 1920 for å flytte tungt gods.

Kontakt Truck & Service for mer informasjon om gaffeltruck i Kristiansand og Arendal.